DE GESCHIEDENIS VAN…

Vroeger was het gebouw waar restaurant Yasumi Sushi & Grill gevestigd is een BANKGEBOUW, gebouwd in opdracht van de N.V. Incassobank in 1923-1924 naar ontwerp van de Groninger architecten Kuiler & Drewes in een zeldzame bouwstijl met kenmerken van de Egyptische en Assyrische bouwkunst.
Het monumentale brede gebouw is opgetroken op een rechthoekige plattegrond en bestaat uit een souterrain met drie bouwlagen onder een dwarsgeplaatst, hoogopgaand schilddak, belegd met een grijze Friese golfpan. Het dak gaat voor een deel schuil gaat achter een balustrade. De voorgevel is vijf raamtraveeën breed en geheel bekleed met graniet. In de twee buitenste traveeën zijn op de begane grond zware toegangspartijen aangebracht. Twee half-zuilen met papyrusbundel-suggestie, abacus en architraaf omvatten de zware houten deuren, die met zwaar decoratief ijzerbeslag zijn versierd. Op de architraaf is een klein gedrukt bovenlicht geplaatst en voorzien van smeedijzeren traliewerk. Tussen de genoemde partijen zijn drie stel souterrain vensters zichtbaar met daarboven lichtvensters van de bel étage. Een strakke brede lijst sluit de begane grond af en leidt tevens de verdiepingen in.
Gedrukte rechthoekige vensters zijn in de verdiepingen afgewisseld met halfzuilen. Deze bundelzuilen, met bindringen en abacus dragen een gevel-omvattende architraaf. Een daklijst met balustrade wordt ondersteund door klossuggesties met guttea-decoraties. Het schilddak is op de nokken versierd met pirons van zink. De achtergevel is op de verdiepingen witgepleisterd en voorzien van regelmatig over het geveloppervlak aangebrachte rechthoekige vensters, die recht gesloten zijn.